Suomen talouselämän vaikuttajat

Koristekirjain

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus ja Suomen taloushistoriallinen yhdistys ovat yhteistyössä tuottaneet tämän verkkojulkaisun vuorineuvoksista, kauppaneuvoksista ja heidän kaltaisistaan. Heitä on pitkälle kolmatta tuhatta. Kyseessä ovat julkisen tunnustuksen saaneet suomalaiset vaikuttajat ja heidän pienoiselämäkertansa. Mukana ovat kaikki kyseisen arvonimen saaneet 1700-luvulta alkaen.


Arvonimet kuvaavat alamaisten ja kansalaisten nauttimaa julkista arvostusta heidän yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimien tarkoituksena oli alun perin sijoittaa palkittavat aikansa rankijärjestykseen, joka määriteltiin virkanimikkeiden mukaan. Esimerkiksi kauppaneuvoksen kunnia-arvon saanut rinnastettiin hallinnossa toimineeseen kauppaneuvokseen.


Tittelin saaminen kertoo, että palkittu on toiminut odotusten mukaan tai paremmin. Julkinen palkitseminen ottaa huomioon palkittavan suhteellisen aseman yhteiskunnassa. Siksi suuren yrityksen toimitusjohtajalle voidaan myöntää ainoastaan suuria arvonimiä ja pienemmän pienempiä. Neuvosten joukossa moni tulee samasta suvusta. Kun elinkeinoelämä on muuttunut enemmän yhtiömuotoiseksi, palkkajohtajien osuus palkituista on kasvanut. Luettelot arvonimien saajista ovat hyvin miesvoittoisia, koska niitä on myönnetty ansioista miesvoittoisilla aloilla. Yhä useamman naisen kohoaminen johtotehtäviin elinkeinoelämässä on alkanut heijastua myönnettyihin arvonimiin. Samoin näkyy suomalaisen peruskoulun vaikutus: tulevia neuvoksia on syntynyt ja kasvanut aikaisempaa kattavammin koko maassa.


Kokoelman pääasiassa historianammattilaisista koostuva kirjoittajakunta on eri puolilta maata. He ovat kirjoittaneet artikkelinsa toimitukselta saamiensa yleisohjeiden mukaan, ja artikkelit on vertaisarvioitu suomalaiskäytännön mukaisesti. Aiemmin Kansallisbiografiassa julkaistuja artikkeleita on julkaistu joko samassa muodossa tai täydennettynä. Työn pohjana ovat arkistoista ja lehdistä kerätyt ja valtioneuvoston kansliasta saadut tiedot myönnetyistä arvonimistä sekä itsenäisyyden ajalta esittelyasiakirjat.


Hankkeen päätoimittaja on toiminut Ilkka Nummela ja toimitussihteereinä Tuomas Möttönen ja Risto Valjus. Sen lisäksi projektissa on ollut tutkijana Tiina Hemminki. Talouselämän vaikuttajat -projektin johtoryhmään ovat kuuluneet professorit Susanna Fellman, Ilkka Nummela ja Jari Ojala sekä toimituspäällikkö Kirsi Keravuori.


Hankkeen suunnittelu alkoi loppuvuodesta 2004 ja käytännön työt vuoden 2006 alussa ohessa mainittujen säätiöiden ja yritysten myöntämällä tuella. Sen lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Jyväskylän yliopisto ovat tukeneet hanketta antamalla tilojaan ja henkilöstöään hankkeen käyttöön.

Jyväskylässä 16.12.2013

Ilkka Nummela

Yhteystiedot

Biografiakeskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 2 B, HelsinkiOta yhteyttä
Palaute

© Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 HELSINKI

Palaute Yhteystiedot