Etusivu > Paimenmuisto > Ohjeita käyttäjälle

Ohjeita käyttäjälle

Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 -verkkojulkaisu jakautuu henkilömatrikkeliin ja seurakuntamatrikkeliin. Lisäksi julkaisu sisältää luettelot Turun hiippakunnan ylimpien hallintovirkojen haltijoista eli piispoista ja tuomiorovasteista sekä läänin/maarovasteista ja honoraarirovasteista maakunnittain ryhmiteltynä. Hiippakunnan hallinnosta, rovasteista ja rovastikunnista ks. yksityiskohtaisempi esittely artikkelista Turun hiippakunnan hallinto.

Henkilömatrikkeli sisältää elämäkerta-, perhe- ja uratietoja 1554–1721 Turun hiippakunnan palveluksessa olleista papiksi vihityistä henkilöistä. Osassa artikkeleita on tietoja myös kohdehenkilön virkauraan kuulumattomasta toiminnasta, kuten opinnoista ja kirjallisesta tuotannosta. Joissakin artikkeleissa on lisähuomioita muissa lähteissä ja julkaisuissa esiintyvistä poikkeavista tai ristiriitaisista tiedoista.

Seurakuntamatrikkelissa on viranhaltijaluettelon lisäksi tietoja seurakunnan perustamisesta ja kehityksestä.

Matrikkeliteksteissä käytetään henkilön perhetietojen yhteydessä seuraavia lyhenteitä:

S   syntynyt, syntyisin
K    kuollut
V    vanhemmat
P    puoliso
P1, P2 jne.    ensimmäinen puoliso, toinen puoliso jne.
PV    puolison vanhemmat
P2 V jne.    toisen puolison vanhemmat jne.
vsta    vuodesta

Muista matrikkelissa esiintyvistä lyhenteistä ja terneistä ks. Sanasto
 

Hakulomake

Hakulomakkeella avataan luettavaksi henkilömatrikkelin artikkeleita. Listaukset seurakunnista sekä hiippakuntahallintoon kuuluvista piispoista, tuomiorovasteista ja rovasteista avautuvat hakulomakesivulla olevista linkeistä.

Hakulomaketta voi käyttää yhdellä tai useammalla hakukriteerillä samanaikaisesti. Tekstikenttiin voi syöttää yhden tai useampia sanoja. Jos annetaan useampi sana, haku löytää kaikki tietueet, joissa esiintyy jokin näistä sanoista.

Jos halutaan etsiä tietyllä vuosiluvulla, luku on merkittävä kenttiin viivan molemmin puolin.

Syntymä- ja kuolinmaakuntahaut perustuvat nykyisiin maakuntiin.
 

Operaattorit ja katkaisumerkit

Hakulomakkeen tekstikentissä voidaan käyttää seuraavia erikoismerkkejä:

* (asteriski)

hakusanan katkaisu esimerkiksi Tammisaar*

" (lainausmerkki)

haku tietyllä fraasilla. Esimerkki: "Turun hiippakunnan piispa" (ilman lainausmerkkejä haku etsii kaikki artikkelit, joissa esiintyy jokin näistä sanoista). Fraasihaun hakusanoja ei voi katkaista asteriskilla.

+ (plus-merkki)

hakusanan tai sanojen on esiinnyttävä hakutuloksessa. Esimerkki: haetaan mainintoja Turun katedraalikoulusta: +turun +katedraalikoulu (ilman +-merkkejä haku etsii kaikki artikkelit, joissa sanat esiintyvät yksin tai yhdessä)

- (miinus-merkki)

hakusana ei saa esiintyä hakutuloksessa. Esimerkki: haetaan mainintoja triviaalikouluista, mutta ei Vaasan triviaalikousta: -vaasan +triviaalikoulu.

+ ja - merkkejä voidaan käyttää *-merkin kanssa, esimerkki: +vaasa* +triviaalikoulu*. Näin voidaan ottaa huomioon mahdolliset sijapäätteet.
 

Palaute

Verkkojulkaisua voidaan tarvittaessa täydentää ja korjata. Käyttäjien esittämät oikaisut, lisätiedot ja palaute ovat tervetulleita ja välittyvät sivustoa ylläpitävälle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskukselle parhaiten  palautelomakkeella. Palautteen antajan luvalla palaute voidaan merkitä tiedoksi palautteen antajan nimi mainiten artikkelin alapuolella olevaan lisätietoja/huomautuksia -kenttään.

Yhteystiedot

Biografiakeskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 2 B, HelsinkiOta yhteyttä
Palaute

© Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 HELSINKI

Palaute Yhteystiedot