Etusivu > Kenraalit ja amiraalit > Lähteitä ja kirjallisuutta

Lähteitä ja kirjallisuutta

Kansallisarkisto

Kapteeni Carl Oskar Wasastjernan (1853–1923) virallisista venäläisistä julkaisuista tekemiä muistiinpanoja Venäjän armeijassa 1800-luvulla palvelleista suomalaisista.

Kenraalikuvernöörin kanslian arkisto
Företeckning på dem som erhålit Ordnar från och med år 1887.

Kenraaliluutnantti Birger Åkermanin ja herra Eugen Pikoffin laatima kortisto Venäjän armeijassa vv. 1880–1918 palvelleista suomalaisista.

P. J. Törnqvistin yksityiskokoelma

Företeckning öfver de i Stor-Furstendömet Finland sedan dess förening med Kejsaredömet Ryssland utnämnde Grefvar, Friherrar och Adelsman samt å andra bladet uppförtag Civile tjänstemän tillagde fullmagter, samt utnämnde Hoffröknar.

Förteckning öfver Utnämnde Riddare af Kejserliga Ryska Ordnar sedan år 1808.

Sota-arkisto

Ansioluettelot ja nimikirjaotteet.

Suomen Ritarihuoneen arkisto

Biografica.

Osteuropa-Institut München. Amburger-Archiv . Personendatenbank zur Migration ins vorrevolutionäre Rußland.

Kirjallisuutta

Adelheim, Georg: Die Genealogie der alten Familien Revals (von Heinrich Laurenty). Reval 1925.

Adelheim, Georg: Revaler Ahnentafeln I - IV . Reval 1929 - 1935.

Åkerman, Birger: Finska Kadettkårens elever och tjänstemän 1812 - 1940. Supplement II . 1941.

Akiander, Matthias: Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I - II . 1868 - 1869.

Alfthan, A. von: Från Jassy till Konstantinopel. Anteckningar från turkiska fälttåget 1877 - 1878 . Helsingfors 1879.

Aminoff, Berndt Herman: Släkten Aminoff . 1978.

Anrep, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor I - IV . Stockholm 1858 - 1864.

Anrep, Gabriel: Svenska slägtboken I - III . Stockholm 1871 - 1882.

Backtsröm, Åke: Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter - äkta eller falska - rörande vilka ansökar om introduktion på Finlands riddarhus icke mött med bifall . Andra delen. Gentes Finlandiae III. 1975.

Backtsröm, Åke: De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809 - 1917 I . 1968.

Backtsröm, Åke: En ”Nordmann” i Fredrikshamn: Johannes Holmsen (1865 - 1941) . Genos 1/1998.

Backtsröm, Åke: Officerare och civila tjänstemän vid 1. Nylands, Finska skarpskyttebataljon 1880 - 1902 . Uppsatser VII. Skrifter utgivna av Helsingfors släktforskare r. f.. 1985.

Backtsröm, Åke: Officerare och civila tjänstemän vid 8. Nylands indelta Finska skarskyttebatljon 1855 - 1868 . Uppsatser VIII. Skrifter utgivna av Helsingfors släktforskare r. f.. 1987.

Bergholm, Axel: Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja Senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809 - 1909. Biograafisia tietoja . 1912.

Bergholm, Axel: Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I - II . Kuopio 1892, 1901.

Biografinen nimikirja. Elämäkertoja Suomen entisiltä ja nykyajoilta . Toim. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1879 - 1883. Lisävihko, 1889.

Blomstedt, Yrjö: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna . Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja XXIII. 1960.

Blomstedt, Yrjö: Grenqvist . Genos 34/1963.

Boldt, Alexander: Några namn ur min farmors Sophie Lybecker-Boldts och min mormors Nanny Lybecker-Frosterus’ släktsaga . 1926.

Bonsdorff, Axel von : Släkten Bonsdorff - von Bonsdorff jämte ättlingar. En företeckning med bilder . 1941.

Bonsdorff, Carl von: Gustav Mauritz Armfelt. Levnadsskildring I - IV . 1930 - 1934.

Bonsdorff, Carl von: Släkterna Bonsdorff i Finland. De två första århundraderna .1937.

Brotherus, K. R.: Suku Brotherus . 1939. (Suomen Sukututkimusseuran painama moniste).

Carpelan, Tor: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna . 1937 - 1942.

Carpelan, Tor: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna 1 - 3 . 1954, 1958 , 1965.

Carpelan, Tor: Finsk biografisk handbok I - II . 1895 - 1903.

Castrén, Klaus: Suomen 4. Oulun tarkk’ampujapataljoonan päällystö 1880 - 1901. Genealoginen luettelo . Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja 5. 1981.

Castrén, Klaus: Suomen Rakuunarykmentti 1889 - 1901. Upseeristo ja siviilivirkamiehistö . 1984.

Colliander, Elof: Släkten Colliander i Sverige och Finland . Uppsala 1939.

Colliander, O. I.: Suomen kirkon paimenmuisto. 19:n vuosisadan alusta nykypäivään . Osa I 1907 - 1910, osa II 1911 - 1918.

Collin, J. G .: Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget mot Ryssland åren 1808 och 1809 . Stockholm 1862.

Dahl, Kaj & Gardberg, C. J.: Finländska herrgårdar . 1989.

Durchman, Osmo: Varför blev Johan Peter van Suchtelen finsk friherre och greve ? Genos/1934.

Durov, V. A.: Russian and Soviet Military Awards . Moscow 1990.

Dyke, Carl van: Russian Imperial Military Doctrine and Education 1832 - 1914 . New York 1990.

Ehrnrooth, Magnus: Casimir Ehrnrooth, kolmen Aleksanterin - kahden tsaarin ja yhden ruhtinaan - uskollinen palvelija . 1967, 2002.

Ekman, Karl: Från hav till hov. Amiral Oscar v. Kraemers levnadslopp skildrat på grundvalen av efterlämnade papper . 1931.

Elgenstierna, Gustaf (toim.): Svenska släktkalendern I - XII . Stockholm 1912 - 1942.

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade svenska adelns ättartavlor I - IX . Stockholm 1925 - 1936.

Elio, Keijo: Otto Kaarle von Fieandt. Suomalainen upseerikouluttaja . Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 91. 1973.

Enckell, Carl: Finska Kadettkåren 1887 - 1903. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 1812 - 1887, med kort öfversigt öfver denna period . Toim. J. E. O. Screen. 1990.

Enckell, Gerald: Släkten Enckell 1623 - 2000 . Lidingö 2000.

Finlands ridderskaps och adels kalender.

Finsk Militär Tidskrift 1881 - 1901.

Finska Kadettkåren 1812 - 1887 . 1890.

Finska Kadettkåren 1812 - 1897 . Andra tillökta upplaga. 1898.

Finska Kadettkårens elever och tjänstemän 1812 - 1960. Supplement III. Finska Kadettkårens styrelse. 1961.

Finska militären 1881 - 1901 . 1901.

Gadd, Pehr Er.: Släktkalender I, IV . 1956, 1960.

Gadolin, C. Axel J.: Axel Gadolin 1828 - 1892 och hans finländska bakgrund . Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 420. 1967.

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften . Herausg. von der Verbänden des livländischen, estländischen und kurländischen Stammadels. Herausg. vom Oeselschen Gemeinnützigen Verbande. Görlitz 1935.

Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen, Freiherrlichen, Uradeligen, Briefadeligen Häuser . Gotha.

Gerich, Paul von: Tre år i fält I - II . 1918.

Gräsbäck, Armas: Melanus-Melan. En gammal svartåsläkt . Genos 21/1950.

Gripenberg, G. A.: Lifgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1812 - 1905 I - II. Ett minnesblad . 1905, 1906.

Gripenberg, Lennart: Anteckningar om släkten Gripenberg . 1927.

Hansen, Alfred von: Stammtafeln nicht immatrikulierter baltischer Adelsgeschlechter . Reval 1932 - 1939.

Hanski, Jari: August Palmfelt . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Hanski, Jari: Frithiof Neovius . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Heikinheimo, Ilmari: Suomen elämäkerrasto . 1955.

Hirn, Marta: Oolannin sota 1854 - 1855 . 1956.

Historiakirjat-verkkojulkaisu . Suomen Sukututkimusseura, (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.genealogia.fi/hiski.html

Holmberg, Håkon: (Keisarillisen) Suomen senaatin talousosaston puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1909 - 1918. Elämäkerrallinen luettelo . Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 26. 1964.

Hormia, Yrjö: Sukukirja kirkkoherra Matthias Melanderin (1639 - 1674) jälkeläisistä Pyhärannassa, Pyhämaassa ja niiden ympäristössä . 1980.

Hurley, Christopher: Russian Orders, Decorations and Medals Including a Historical Résumé and Notes under the Monarchy . London 1934.

Hyvämäki, Lauri: Ennen routaa. Esseitä ja tutkielmia 1880-luvulta . 1960.

Ikonnikov, Nicholas F.: La noblesse de Russie . Pariisi 1957 - 1966 .

Ingman, Santeri: Kustaa Mauri Armfelt. Elämäkerta . 1900.

Inkinen, Antti: Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa . Historiallinen Arkisto 54. 1953.

J. Siebmachers`s Wappenbuch III:II. Der Adel der russischen Ostseeprovinzen. I. Die Ritterschaft. Bearbeitet von M. Gritzner. Nürnberg 1898. II. Der Nichtimmatrikulierte Adel . Bearbeitet von M. Gritzner. Nürnberg 1901.

Jane, Fred T.: The Imperial Russian Navy. Reprinted from the fully revied 1904 edition . London. Conway 1983.

Jutikkala, Eino & Nikander, Gabriel (toim.): Suomen kartanot ja suurtilat 1 - 3 . 1939 - 1945.

Kalleinen, Kristiina: Alexander Amatus Thesleff . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Kalleinen, Kristiina: Alexander Sergejevitsch Menschikoff . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 6. 2005.

Kalleinen, Kristiina: Anders Wirenius . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Kalleinen, Kristiina: Carl Rosenkampff . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Kalleinen, Kristiina: Fabian Steinheil . Käsikirjoitus Suomen kansallisbiografiaan, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kalleinen, Kristiina: Fredrik Wilhelm Rembert Berg . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 1. 2003.

Kalleinen, Kristiina: Victor Bernhard Hedlund . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 3. 2004.

Kalleinen, Kristiina:, Arseni Andrejevitsh Zakrewskij . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Kansallinen elämäkerrasto I - V . 1927 - 1934.

Karttunen, M. O.: Kouluhallituksen virkamiehet 1869 - 1969 . Teoksessa Kouluhallitus - Skolstyrelsen 1869 - 1969. 1979.

Kaukamaa, L. I.: Tie- ja vesirakennushallitus 1816 - 1941. Katsaus viraston kehitykseen ja sen suorittamiin tärkeimpiin töihin . 1941.

Kauppi, Ulla-Riitta:, Jan Peter van Suchtelen . Käsikirjoitus Suomen kansallisbiografiaan, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kenraali Georg Edvard Ramsayn muistelmat . Historiallinen Aikakauskirja 1932.

Keskinen, Tuomas: Haavekuvani. Yrjö Sprengtportenin elämä 1740 - 1819 . 1983.

Ketola, Eino: Ennen Bobrikovia. Kenraalikuvernöörit Suomen keskushallinnossa 1808 - 1897 . Teoksessa Tutkielmia Suomen suuriruhtinaskunnan keskushallinnon historiasta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 6. 1992.

Kleberg, H. J. S.: Ätten Gripenbergs ursprung . 1938.

Klinckowström, Georg von: Geschichte derer von Klinckowström . Kassel 1889.

Klinge, Matti: Gustaf Mannerheim . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 6. 2005.

Klinge, Matti: Theodor Avellan . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 1. 2003.

Klockars, Rolf-Erik: 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon 1881 - 1902 . 1980 (1981). 1981.

Knapas, Rainer: Gustaf Mauritz Armfelt. Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 1. 2003.

Kojonen, Eero (toim.): Sursillin suku. Genealogia Sursilliana . 1971.

Kopponen, Tapio: Alexander Järnefelt . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 4. 2004.

Koskinen, Yrjö Sakari: Yrjö Maunu Sprengtportenista ja Suomen itsenäisyydestä . 1870.

Kuka kukin oli. Who Was Who in Finland. Henkilötietoja 1900-luvulla kuolleista julkisuuden suomalaisista . 1961.

Kuka kukin on 1909. Julkisuudessa esiintyvien kansalaisten elämäkertoja . 1908.

Kuusi, Sakari: Yrjö Maunu Sprengtporten . 1971.

Laati, Iisakki: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historia . 1946.

Lagerborg, Rolf: Sanningen om Casimir von Kothen (1807 - 1880) enligt aktstycken och brev . 1953.

Lagus, Wilhelm: Åbo Akademis studentmatrikel . 1895.

Landgrén, Folke: Finländsk släktkalender I, IV . 1920, 1963.

Langhoff, August: Sju år såsom Finlands representant inför tronen I - III . 1922 - 1923.

Lehti, Aarne: Baltian kuvernementin ja Suomen merkitys Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 1856 – 1914 . Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos julkaisusarja 1 N:o 7. 2003.

Lenz, Wilhelm: Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710 - 1960 . Köln, Böhlau 1970.

Lindberg, Leo: Amiral Theodor Avellan. Julhelsning . 1960.

Lindh, Erik & Brenner, Alf & Lundén Cronström, Ingegerd (toim.): Släktbok. Ny följd I – II. 1941, 1947.

Lipponen, Rauno: Itsenäisen Suomen kenraalikunta. Biografia . 1997.

Luntinen, Pertti: Platon Ivanovitsh Rokassowskij . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Luntinen, Pertti: The Imperial Russian Army and Navy in Finland 1808 - 1918 . Suomen Historiallinen Seura. Studia Historica 56. 1997.

Luukkanen, Arto & Klinge, Matti: Vladimir Ivanovitsh Markoff . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 6. 2005.

Mannerheim, Gustaf: Muistelmat, ensimmäinen osa . 1951.

Marjomaa, Risto: Anders Edvard Ramsay . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Marjomaa, Risto: Arvid Adolf Etholén . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 2. 2003.

Marjomaa, Risto: Axel Edvard Bonsdorff . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 1. 2003.

Marjomaa, Risto: Axel Gadolin . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 3. 2004.

Marjomaa, Risto: Carl Robert Sederholm . Käsikirjoitus Suomen kansallisbiografiaan, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Marjomaa, Risto: Edvard Engelbert Neovius . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Marjomaa, Risto: Georg Edvard Ramsay . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Marjomaa, Risto: Hampus Furuhjelm . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 3. 2004.

Marjomaa, Risto: Johan Eberhard von Schantz . Käsikirjoitus Suomen kansallisbiografiaan, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Marjomaa, Risto: Johan Reinhold Munck . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 6. 2005.

Marjomaa, Risto: Oskar Ferdinand Gripenberg . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 3. 2004.

Meurman, Otto-I.: Viipurin pitäjän historia III. Kartanot . 1985.

Myllyniemi, Urho: Claes Charpentier . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 2. 2003.

Myllyniemi, Urho: Georg von Alfthan . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 1. 2003.

Myllyniemi, Urho: Kaarlo Kivekäs . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 5. 2005.

Närhi, Matti: Venäläiset joukot Suomessa autonomian aikana . Teoksessa Venäläiset Suomessa 1809 - 1917. Toim. Pauli Kurkinen. Historiallinen Arkisto 83. 1984.

Nervander, E.: Till minne af finske häfdoforskaren generallöjtnanten Otto Furuhjelm . Teoksessa Blad ur Finlands kulturhistoria (E. Nervander). 1900.

Nordenstreng, Sigurd: Finska Kadettkårens elever och tjänstemän 1812 - 1921. Biografiska anteckningar. Supplement I . 1922.

Nordenstreng, Sigurd: Haapaniemi Krigskola och Topografiska kår. Historik . 1930.

Perko, Touko: Suomen autonomian ajan korkeimmat virkamiehet . Turun yliopiston Suomen historian laitos. Monistesarja A. Käsikirja II. 1968.

Peterson, K. E.: Öfver sigt af Rysslands härording. Utarbetad inom Generalstabens militärstatistiska afdelning . Stockholm 1890.

Pfaler, Arno von: Pfaleriana . Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 30. 1976.

Pikoff, Eugén: Landsmän i ryska marinen 1808 - 1918. Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja XIV . 1938.

Qvarnström, Ingrid: Tarunhohteinen elämä. Aurora Karamzin ja hänen aikakautensa . 1938.

Ramel, Stig: Gustaf Mauritz Armfelt 1757 - 1814. Dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad statsgrundare i Finland . Stockholm 1997.

Ramsay, Georg Edvard: Kenraali Georg Edvard Ramsayn muistelmat . Historiallinen Aikakauskirja 1/1932.

Rauhala, K. W.: Keisarillinen Suomen Senaatti 1809 - 1909 . I - II. Helsinki 1915, 1921.

Rehbinder, G. M. V.: Ätten Rehbinder genom åtta sekler . Stockholm, Oslo 1925.

Saastamoinen, Lotta: Viktor Procopé . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Savolainen, Raimo: Bernhard Indrenius . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 4. 2004.

Savolainen, Raimo: Boris Nordman . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Savolainen, Raimo: Casimir Ehrnrooth . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 2. 2003.

Savolainen, Raimo: Casimir von Kothen . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 5. 2005.

Savolainen, Raimo: Christian Theodor Oker-Blom . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Savolainen, Raimo: Edvard af Forselles . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 3. 2003.

Savolainen, Raimo: Heribert Conrad Reuterskiöld . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Savolainen, Raimo: Johan Mauritz Nordenstam . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 7. 2006.

Savolainen, Raimo: Julius von Minkwitz . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 6. 2005.

Savolainen, Raimo: Knut Stjernvall . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Savolainen, Raimo: Otto Wilhelm Klinckowström . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 5. 2005.

Savolainen, Raimo: Sotilasleireiltä Senaatinlinnaan. Venäjän armeijan suomalaiset aatelisupseerit itsevaltiaan luottomiehinä keisarillisessa Suomen Senaatissa 1809 - 1917. Teoksessa ...vaikka voissa paistais? Venäjän rooli Suomessa. Juhlakirja professori Osmo Jussilalle 14. maaliskuuta 1998. Toim. Jorma Selovuori. 1998.

Savolainen, Raimo: Suosikkisenaattorit. Venäjän keisarin suosio suomalaisten senaattoreiden menestyksen perustana 1809 - 1892 . Hallintohistoriallisia tutkimuksia 14. 1994.

Schulman, Hugo & Nordenstreng, Sigurd: Finska Kadettkårens elever och tjänstemän 1812 - 1912. Biografiska anteckningar . 1912.

Schulman, Hugo: Händelserna i Finland under Krimkriget åren 1854 och 1855 . 1905.

Schulman, Hugo: Minnen från fälttåget i Turkiet åren 1877 - 1878 . 1955.

Schulman, Hugo: Släkten Schulman-von Schulman i Sverige, Finland och Baltikum. Familjekrönika och ättartavlor . 1938.

Schulman. Hugo: Striden om Finland 1808 - 1809 . 1909.

Schvindt, V.: Biografiska anteckningar öfver officerare och civile tjänstemän vid Lifgardets Finska skarpskyttebataljon . 1912.

Screen, J. E. O. & Syrjö, Veli-Matti: Keisarillinen Suomen Kadettikoulu 1812 - 1903. Haminan kadetit koulussa ja maailmalla . 2003.

Screen, J. E. O.: Mannerheim . 2001.

Screen, J. E. O.: The Entry of Finnish Officers into Russian Military Service 1809 - 1917 . London 1976.

Screen, J. E. O.: The Helsinki Yunker School 1846-1879: a Case Study of Officer Training in the Russian Army . Suomen Historiallinen Seura. Studia Historica 22. 1992.

Screen, J.E.O.: The Finnish Army 1881 - 1901: Training the Rifle Battalions . Suomen Historiallinen Seura. Studia Historica 54. 1996.

Seitkari, O.: Vuoden 1878 asevelvollisuuslain syntyvaiheet. Suomen sotilasorganisaatio- ja asevelvollisuuskysymys 1860- ja 70-luvulla . Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia XXXVI. 1951.

Seuberlich, Erich: Stammtafeln Deutsch-baltischen Geschlechter I - III . Leipzig 1927 - 1938.

Spåre, G. A.: Biografiska anteckningar om Kejserliga Regerings-konseljens eller Senatens för Finland Ordförande och Ledamöter samt Embets- och Tjenstemän under åren 1809 - 1877 . 1878.

Suomen Valtiokalenteri 1912 - 1918 . 1911 - 1917.

Suomenmaan Waltiokalenteri 1874 - 1911 . 1873 - 1910.

Svenskt biografiskt lexikon. 1 - 31. 2004.

Syrjö, Veli-Matti: Georg Magnus Sprengtporten . Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 - (viitattu 1.4.2006). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi. Studia Biographica 4.

Syrjö, Veli-Matti: Gustaf Adolf Ehrnrooth. Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 2. 2003.

Syrjö, Veli-Matti: Johan Fredrik Aminoff . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 1. 2003.

Talvio, Tuukka: Julius af Lindfors . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 6. 2005.

Talvio, Tuukka: Tähdistöt ja ritarikunnat. Historiallisia kunniamerkkejä Suomen kansallismuseon kokoelmissa . 2000.

Tegnér, Elof: Gustaf Mauritz Armfelt . Osat 1 - 3. 1883 - 1887.

Terho, Hannu: Sirelius-Siirala-Sirama . Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 42. 1986.

Thesleff, Wilhelm: Släkten Thesleff 1595 - 1925 . 1925.

Tigerstedt, E. S.: Anteckningar om adliga ätten Tigerstedt 1691 - 1891 . 1891.

Tigerstedt, E. S.: Haapaniemi krigskola, dess lärare och elever. Anteckningar, handlingar, bref och matrikel . 1910.

Törngren, Adolf: Friherre Adolf Voldemar Freedericksz (in memoriam). Finlands Adels Förbunds Årsskrift 2. 1927.

Tyynilä, Markku: Senaatti. Tutkimus Hallituskonselji-Senaatista 1809 - 1918 . 1992.

Tyynilä, Markku: Woldemar von Daehn . Teoksessa Suomen kansallisbiografia, osa 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica 3: 2. 2003.

Uusi sukukirja I - III . Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja XVI, XIX, XXI. 1946. 1951, 1952.

Verlich, Robert: Russian Orders, Decorations and Medals . Washington 1981.

Vihervirta, Juhani: Elersit II . Taulut 1181-2319. 1999.

Viro, Voitto: Vanha hautausmaa. Helsingin Hietaniemen hautausmaan opas . 1993.

Vlasov, Leonid: Mannerheim Pietarissa 1887 - 1904 . 1994.

Vlasov, Leonid: Mannerheim-tsaarin kenraali 1914 - 1917 . 1996.

Vlasov, Leonid: Mannerheim-upseeri ja tutkimusmatkailija . 1997.

Wahlberg, C. F.: Anteckningar från rysk-turkiska kriget 1877 - 1878 . 1878.

Wälikangas, Eino: Löfvig-suku Suomessa . Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 10. 1926.

Wasastjerna, Oskar: Ättartaflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln I - II och supplementband . 1879 - 1883.

Wasastjerna, Oskar: Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare samt läkare vid Finska militären den 1. januari 1894 . 1894.

Wasastjerna, Oskar: Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare samt läkare vid Finska militären den 13 januari 1897 . 1897.

Wasastjerna, Oskar: Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficereare samt läkare vid Finska militären år 1901 . 1901.

Wasastjerna, Oskar: Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare samt läkare vid Finska militären den 1. januari 1894 . 1894.

Widnäs, Bernhard Otto: General Carl Enckell. Finska kadettkårens siste direktor . Teoksessa Människor och minnen I. 1942.

Wilskman, Atle: Släktbok I - II . Helsingfors 1912, 1920. II 3 (av Tor Carpelan). 1933.

Wirilander, Kaarlo: Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721 - 1870 . Historiallisia tutkimuksia 93. 1974.

Wirilander, Kaarlo: Su omen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812 - 1871 (1880). Viranhaltijain luettelot . Suomen Historiallinen Seura. Käsikirjoja 10. 1985.

Wrede, E. F.: Finlands utmärkelsetecken. En redogörelse för Finlands officiella och halvofficiella utmärkelse och minnetecken . 1946.

Yhteystiedot

Biografiakeskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 2 B, HelsinkiOta yhteyttä
Palaute

© Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 HELSINKI

Palaute Yhteystiedot